PipsbackFX Blog Promo Broker Bonus “A lot of Apples”

Bonus “A lot of Apples”

bonus iphone x fbs

Berdagang dengan FBS dan dapatkan iPhone X!

Hanya berdagang di FBS Malaysia dengan cara biasa anda dan sebaik sahaja deposit anda mencapai $ 5000 dan jumlah keseluruhan order diniagakan mencapai 500 lot, kami akan hadiahkan anda iPhone X.

Terma dan syarat kempen promosi “A lot of Apples”

 1. Untuk mendapatkan sebuah iPhone X 256 GB sebagai hadiah adalah diperlukan untuk menyempurnakan syarat-syarat berikut:
  1. Jumlah deposit akaun perdagangan pelanggan yang dilaksanakan sepanjang tempoh promosi ini harus mencapai $5000.
  2. Jumlah lot volum yang didagangkan pada akaun pelanggan harus mencapai 500 Lot (1 lot pada akaun “Cent” = 0.01 lot standard).
  3. Deposit $5000 dan dagangan 500 lot mesti dicapai dalam SATU akaun.
 2. Pengiraan jumlah jumlah deposit dan volum jumlah lot yang didagangkan ditetapkan dari 24 Mac tahun semasa sehingga 23 Mac tahun berikutnya. Pada 24 Mac setiap tahun, satu kitaran baru promosi bermula di mana semua statistik terdahulu peserta akan disifarkan. Peserta boleh menjejak kemajuan mereka memenuhi syarat di laman promosi di Halaman peribadi.
 3. Selepas memenuhi syarat-syarat, peserta perlu menghantar permohonan untuk hadiah ke iphone@fbs.com.
  1. FBS sangat menghargai Jika pemenang iPhone X 256 GB membuat posting kemenangan mereka pada mana-mana rangkaian sosial pilihan mereka.
  2. FBS sangat menghargai Jika pemenang iPhone X 256 GB berkongsi momentum mereka dengan pedagang-pedagang lain dengan menghantar video beserta mesej pendek kemenangan.
 4. Selepas semakan syarat-syarat dipenuhi, Syarikat FBS akan menghantar iPhone X 256 GB kepada pelanggan melalui mana-mana saluran yang dipilih mengikut budi bicara syarikat.
 5. Dana-dana bonus, dan lot yang didagangkan menggunakan dana bonus (cth. Bonus $50, Bonus $123) tidak diambil kira dalam promosi ini.
 6. Jumlah lot dari Akaun ECN tidak diambil kira.
 7. Syarikat FBS berhak untuk menolak penyertaan pelanggan dalam kempen untuk pelbagai permintaan daripada alamat IP yang sama.
 8. Pesanan beregu (locked/hedging positions) diambil kira dalam jumlah penuh hanya sekiranya pesanan kedua (pesanan arah bertentangan) dibuka selepas 3 jam dari waktu pesanan yang pertama dibuat. Andai selang masa antara pembukaan pesanan berlawanan arah adalah kurang daripada 3 jam, hanya jumlah pesanan yang lebih kecil akan diambil kira.Kemajuan bar menunjukkan jumlah pesanan tanpa mengambil kira peruntukan fasal 8; Pematuhan semua syarat-syarat bersangkutan akan disemak selepas peserta menghantar permintaan untuk menuntut hadiah.Jumlah sebenar dan jumlah lot, termasuk fasal 8, akan disemak apabila peserta menghantar permintaan untuk menuntut hadiah.
 9. Seseorang pelanggan itu layak menerima satu hadiah iPhone di dalam satu tempoh promosi dengan menyempurnakan tuntutan syarat promosi pada mana-mana akaun perdagangan real di dalam laman peribadi beliau. Begitulah juga sekiranya pelanggan tersebut telah pun memenangi hadiah sebuah iPhone di dalam tempoh promosi yang terdahulu, mereka boleh menyertai semula promosi ini.
 10. Sekiranya FBS mengesyaki pelanggan melanggar atau cuba melanggar syarat-syarat promosi kempen, atau bertindak dengan niat tidak baik kepada Syarikat dalam apa jua cara, FBS mempunyai hak untuk menolak penyertaan pelanggan dalam kempen, menggantung atau menamatkan ia dan apabila keadaan memerlukan (buat sementara atau selama-lamanya) menyekat akaun pelanggan.
 11. Syarikat FBS berhak untuk mengubah atau membatalkan mana-mana syarat kempen promosi sepenuhnya atau sebahagiannya atau menghentikan tindakan mereka pada bila-bila masa tanpa memberikan notis terlebih dahulu selaras dengan peruntukan-peruntukan unilateral Syarikat.
 12. Syarikat berhak untuk menggunkan nama, imej dan video pemenang untuk perkara-perkara berkaitan pemasaran dan pengiklanan
 13. Syarikat mempunyai hak untuk menukar terma-terma dan syarat-syarat promosi; jenis dan nama hadiah; untuk membatalkan penyertaan peserta jika melanggar peraturan atau disyaki dalam telah berlaku curang demi untuk menang dan mendapat hadiah, tanpa perlu memberi notis terlebih dahulu.
 14. Syarikat tidak dipertanggungjawabkan untuk gangguan teknikal dan/atau gendala sambungan internet di sebelah pelanggan dan perkhidmatan-perkhidmatan pihak ketiga, yang secara langsung atau tidak langsung boleh menjejaskan penyertaan pelanggan dalam promosi

Tags: